Valtiopaivaasia HE 61/2006

HE 61/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvolain ja eräiden muiden ajoneuvojen rekisteröintiä koskevia säännöksiä sisältävien lakien sekä ajoneuvoverolain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki ajoneuvolain muuttamisesta

Vahvistettu

02.03.2007

Voimaantulo

02.11.2007

Säädöskokoelma
233/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.03.2007

Voimaantulo

02.11.2007

Säädöskokoelma
234/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta

Vahvistettu

02.03.2007

Voimaantulo

02.11.2007

Säädöskokoelma
235/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki tieliikennelain 94 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.03.2007

Voimaantulo

02.11.2007

Säädöskokoelma
236/2007
Päätös

Hyväksytty

5. Laki ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.03.2007

Voimaantulo

02.11.2007

Säädöskokoelma
237/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ajoneuvolain muuttamisesta

2. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

3. Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta

4. Laki tieliikennelain 94 §:n muuttamisesta

5. Laki ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.05.2006

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Cavén

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.05.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.05.2006 Päättynyt PTK 59/2006 13
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 27/2006 vp
Valmistunut

30.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. - 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 21/2006 vp
Valmistunut

16.06.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 124/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.12.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.2006 Päättynyt PTK 125/2006 8
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2006 Päättynyt PTK 126/2006 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.12.2006