Valtiopaivaasia HE 61/2012

HE 61/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi, rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 35 ja 36 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi

Vahvistettu

03.05.2013

Voimaantulo

01.06.2013

Säädöskokoelma
325/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Laki rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.05.2013

Voimaantulo

01.06.2013

Säädöskokoelma
326/2013
Päätös

Hyväksytty

3. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 35 ja 36 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.05.2013

Voimaantulo

01.06.2013

Säädöskokoelma
327/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi

2. Laki rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta

3. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 35 ja 36 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.06.2012

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Oikeuspäällikkö Kaukoranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.06.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.06.2012 Päättynyt PTK 69/2012 18
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 3/2013 vp
Valmistunut

21.03.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 38/2012 vp
Valmistunut

05.12.2012

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 16/2012 vp
Valmistunut

12.12.2012

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.03.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 29/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 2.4.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.04.2013 Päättynyt PTK 30/2013 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.04.2013 Päättynyt PTK 33/2013 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.04.2013

​​​​