Valtiopaivaasia HE 61/2013

HE 61/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi toimeentulotuesta annetun lain ja lastensuojelulain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
597/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Laki lastensuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
598/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki lastensuojelulain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.05.2013

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Rainakari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

31.05.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.06.2013 Päättynyt PTK 63/2013 10
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 6/2013 vp
Valmistunut

07.06.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.06.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 67/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 12.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2013 Päättynyt PTK 68/2013 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.2013 Päättynyt PTK 72/2013 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.06.2013

​​​​