HE 62/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1688/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

1273

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.09.1991 Poistettu PTK 52/1991
19.09.1991 Päättynyt PTK 53/1991
Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

1514

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 66/1991 vp
Valmistunut

13.12.1991

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 109/1991 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.12.1991 Päättynyt PTK 110/1991

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.1991 Keskeytynyt PTK 111/1991
17.12.1991 Päättynyt PTK 114/1991 9-20
Istuntopöytäkirjan sivu

3746

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.12.1991 Päättynyt PTK 117/1991 8
Istuntopöytäkirjan sivu

4010

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 68 § 1 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1991

Hyväksytyt lausumat

Perustelul. VaVM, 1