Valtiopaivaasia HE 62/1992

HE 62/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
551/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.05.1992

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vt. vanh. hallitussihteeri Toivainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.05.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1786

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.05.1992 Poistettu PTK 62/1992 1865
22.05.1992 Päättynyt PTK 63/1992 1882

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 22/1992 vp
Valmistunut

02.06.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.06.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 68/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.06.1992 Päättynyt PTK 69/1992 2102

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.1992 Päättynyt PTK 71/1992 2137
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.1992 Päättynyt PTK 72/1992 2142

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 68 § 1 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.1992