HE 62/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäyntiin ja esitutkintaan osallistuvien henkilöiden koskemattomuudesta eräissä tapauksissa

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Laiksi oikeudenkäyntiin ja esitutkintaan osallistuvien henkilöiden koskemattomuudesta eräissä tapauksissa

Asetuksen voimaantulo

15.01.1994

Säädöskokoelma
11/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Laiksi oikeudenkäyntiin ja esitutkintaan osallistuvien henkilöiden koskemattomuudesta eräissä tapauksissa

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.05.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

1378

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.05.1993 Päättynyt PTK 59/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1434

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 26/1993 vp
Valmistunut

10.12.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 172/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1993 Päättynyt PTK 173/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1993 Päättynyt PTK 174/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

5366

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.1993 Päättynyt PTK 181/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

5695

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.12.1993