HE 62/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle merilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Merilaki

Vahvistettu

15.07.1994

Voimaantulo

01.10.1994

Säädöskokoelma
674/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki merioikeudellisen vastuun vuoksi perustettavasta rajoitusrahastosta ja rajoitusoikeudenkäynnistä annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

15.07.1994

Voimaantulo

01.10.1994

Säädöskokoelma
675/1994
Päätös

Hyväksytty

3) Laki aluksista aiheutuvista öljyvahingoista johtuvasta vastuusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.1994

Voimaantulo

01.10.1994

Säädöskokoelma
676/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Merilaki

2) Laki merioikeudellisen vastuun vuoksi perustettavasta rajoitusrahastosta ja rajoitusoikeudenkäynnistä annetun lain kumoamisesta

3) Laki aluksista aiheutuvista öljyvahingoista johtuvasta vastuusta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Eriksson

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.04.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

847

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.05.1994 Päättynyt PTK 39/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1040

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 9/1994 vp
Valmistunut

03.06.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 52/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.06.1994 Päättynyt PTK 53/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.1994 Päättynyt PTK 56/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1549

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.06.1994 Päättynyt PTK 66/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

2098

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.06.1994