Valtiopaivaasia HE 62/1998

HE 62/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.06.1998

Voimaantulo

01.07.1998

Säädöskokoelma
433/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.05.1998

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Kumpula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.05.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.05.1998 Päättynyt PTK 62/1998

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 5/1998 vp
Valmistunut

28.05.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.05.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 71/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.06.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.06.1998 Päättynyt PTK 72/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.06.1998 Päättynyt PTK 73/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.1998 Päättynyt PTK 79/1998
Huomautus

*) Lain 3 § tulee kuitenkin voimaan 01.04.1999

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.06.1998

​​​​