Valtiopaivaasia HE 62/1999

HE 62/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen sotiin liittyneissä miinanraivaustehtävissä palvelleiden etuuksia koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki rintamaveteraanien hammashuollon järjestämisestä ja korvaamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.11.1999

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
1021/1999
Päätös

Hyväksytty

2. Laki rintamasotilaseläkelain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.11.1999

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
1022/1999
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.11.1999

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
1023/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rintamaveteraanien hammashuollon järjestämisestä ja korvaamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

2. Laki rintamasotilaseläkelain 9 §:n muuttamisesta

3. Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.09.1999

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Kairisalo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.09.1999 Päättynyt PTK 56/1999 8
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 14/1999 vp
Valmistunut

13.10.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että lakialoitteeseen 55/1999 vp sisältyvä lakiehdotus hylätään, että toivomusaloitteet 366/1999 vp ja 474/1999 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.10.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 74/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.10.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.10.1999 Päättynyt PTK 75/1999 4
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.10.1999 Päättynyt PTK 77/1999 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.10.1999 Päättynyt PTK 80/1999 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.10.1999

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot