Valtiopaivaasia HE 62/2007

HE 62/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2008

(Budjetti 2008 )

1. Valtion talousarvio vuodelle 2008

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1432/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Valtion talousarvio vuodelle 2008

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.09.2007

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.09.2007 Keskeytetty PTK 47/2007 3
18.09.2007 Keskeytetty PTK 49/2007 5
19.09.2007 Keskeytetty PTK 50/2007 3
20.09.2007 Keskeytetty PTK 51/2007 1
21.09.2007 Päättynyt PTK 52/2007 1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 25/2007 vp
Valmistunut

12.12.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että ehdotus valtion talousarvioksi vuodelle 2008 hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisesti edellä todetuin muutoksin, että ehdotetut lausumat 1-3 hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 57, 96, 119, 563, 637, 805 ja 812/2007 vp hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 1-56, 58-95, 97-118, 120-562, 564-636, 638-804, 806-811 ja 813-1069/2007 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 30/2007 vp hylätään ja että talousarviota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 3/2007 vp
Valmistunut

12.10.2007

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 7/2007 vp
Valmistunut

10.10.2007

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 11/2007 vp
Valmistunut

12.10.2007

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 9/2007 vp
Valmistunut

16.10.2007

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 5/2007 vp
Valmistunut

12.10.2007

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 3/2007 vp
Valmistunut

18.10.2007

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 11/2007 vp
Valmistunut

18.10.2007

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 15/2007 vp
Valmistunut

18.10.2007

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 12/2007 vp
Valmistunut

19.10.2007

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 8/2007 vp
Valmistunut

19.10.2007

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 8/2007 vp
Valmistunut

19.10.2007

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Tarkastusvaliokunnan lausunto
TrVL 1/2007 vp
Valmistunut

23.10.2007

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 16/2007 vp
Valmistunut

23.10.2007

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Tulevaisuusvaliokunnan lausunto
TuVL 5/2007 vp
Valmistunut

26.10.2007

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 97/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.12.2007 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.2007 Keskeytetty PTK 99/2007 2
Huomautus

Yleiskeskustelu päättynyt.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.2007 Keskeytetty PTK 100/2007 5
Huomautus

Pääluokat 21-22 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina. Pääluokat 23-28 : yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.12.2007 Keskeytetty PTK 101/2007 2 1-44
Huomautus

Pääluokat 23-28 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Pääluokat 29-31 : yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.2007 Keskeytetty PTK 102/2007 1 1-246
Huomautus

Pääluokat 29-31 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Pääluokat 32-33 : yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.12.2007 Päättynyt PTK 103/2007 1 1-6, 8-9, 11-47, 49-85, 87-193
Luottamusäänestys istuntopöytäkirja
PTK 103/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Huomautus

Pääluokat 32-37 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina. Osastot: 11-13 ja 15: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina. Yksityiskohtaiset perustelut ja yleisperustelut hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

27.12.2007

Kirjelmä
EK 31/2007 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​