Valtiopaivaasia HE 62/2008

HE 62/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Maanpuolustuskorkeakoulusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta

Vahvistettu

30.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1121/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki opintotukilain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1122/2008
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1123/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta

2. Laki opintotukilain 3 §:n muuttamisesta

3. Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.05.2008

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kipinoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.05.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.05.2008 Päättynyt PTK 58/2008 8
Päätös

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 5/2008 vp
Valmistunut

04.12.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että 2.-3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 31/2008 vp
Valmistunut

14.11.2008

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 15/2008 vp
Valmistunut

04.11.2008

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 119/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.2008 Päättynyt PTK 120/2008 8
Päätös

Lakiehdotusten sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2008 Päättynyt PTK 124/2008 11
Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.2008