HE 63/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.11.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1367/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

1273

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.09.1991 Poistettu PTK 52/1991
19.09.1991 Päättynyt PTK 53/1991
Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

1514

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 24/1991 vp
Valmistunut

24.09.1991

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.09.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 58/1991 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.10.1991 Päättynyt PTK 59/1991

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.10.1991 Päättynyt PTK 61/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

1863

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.10.1991 Päättynyt PTK 62/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

1885

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.10.1991