HE 63/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.07.1992

Voimaantulo

01.08.1992

Säädöskokoelma
624/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vt. hallitusneuvos Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.05.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

1786

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.05.1992 Poistettu PTK 62/1992
22.05.1992 Päättynyt PTK 63/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1865

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 2/1992 vp
Valmistunut

08.06.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 74/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.1992 Päättynyt PTK 75/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1992 Keskeytynyt PTK 78/1992
11.06.1992 SuV:aan PTK 79/1992 46, 47 +1*
11.06.1992 Keskeytynyt PTK 82/1992
12.06.1992 Päättynyt PTK 83/1992 20
Istuntopöytäkirjan sivu

2356

Päätös

Hyv. muutettuna **

Huomautus

* Lippuäänestys

Jatk. 2 K 82 11.06.1992 2449

Jatk. 2 K 83 12.06.1992 2466

** Kuten eduskunnan päätös 1. käsittelyssä (Pj 79)

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 4/1992 vp
Valmistunut

11.06.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.1992 Päättynyt PTK 84/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

2562

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.06.1992

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot