Valtiopaivaasia HE 63/1992

HE 63/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.07.1992

Voimaantulo

01.08.1992

Säädöskokoelma
624/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.05.1992

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vt. hallitusneuvos Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.05.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1786

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.05.1992 Poistettu PTK 62/1992 1865
22.05.1992 Päättynyt PTK 63/1992 1882

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 2/1992 vp
Valmistunut

08.06.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 74/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1992 Päättynyt PTK 75/1992 2253

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1992 Keskeytynyt PTK 78/1992 2356
11.06.1992 SuV:aan PTK 79/1992 2380 46, 47 +1*
11.06.1992 Keskeytynyt PTK 82/1992 2449
12.06.1992 Päättynyt PTK 83/1992 2466 20
Päätös

Hyv. muutettuna **

Huomautus

* Lippuäänestys Jatk. 2 K 82 11.06.1992 2449 Jatk. 2 K 83 12.06.1992 2466 ** Kuten eduskunnan päätös 1. käsittelyssä (Pj 79)

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 4/1992 vp
Valmistunut

11.06.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1992 Päättynyt PTK 84/1992 2562

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.06.1992

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot