HE 63/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle metsälaiksi sekä laeiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta ja rikoslain 48 luvun 1 §:n 3 momentin muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Metsälaki

Vahvistettu

12.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1093/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta

Vahvistettu

12.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1094/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n 3 momentin muuttamisesta

Vahvistettu

12.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1095/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Metsälaki

2) Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta

3) Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n 3 momentin muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Sivonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.05.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

1544

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.05.1996 Keskeytynyt PTK 61/1996
21.05.1996 Päättynyt PTK 62/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1648

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 18/1996 vp
Valmistunut

26.11.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 22/1996 vp
Valmistunut

18.06.1996

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 5/1996 vp
Valmistunut

11.06.1996

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 154/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.11.1996 Päättynyt PTK 155/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.1996 Poistettu PTK 157/1996
28.11.1996 Keskeytynyt PTK 158/1996
29.11.1996 Päättynyt PTK 159/1996 29
Istuntopöytäkirjan sivu

4972

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1996 Päättynyt PTK 162/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

5140

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.1996

Vastaus
EV 209/1996 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., MmVM, 9