Valtiopaivaasia HE 63/1997

HE 63/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 136 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki tuloverolain 136 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1997

Voimaantulo

01.08.1997

Säädöskokoelma
707/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tuloverolain 136 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.05.1997

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Toivainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.05.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.05.1997 Päättynyt PTK 60/1997

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 12/1997 vp
Valmistunut

05.06.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.06.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 82/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1997 Päättynyt PTK 83/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1997 Päättynyt PTK 84/1997 2
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.06.1997 Päättynyt PTK 90/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.06.1997

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​