Valtiopaivaasia HE 63/1998

HE 63/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kuljettajantutkintotoiminnan järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1) Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä

Vahvistettu

10.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
535/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki Autorekisterikeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi ja yhtiön eräistä tehtävistä annetun lain 6 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

10.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
536/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä

2) Laki Autorekisterikeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi ja yhtiön eräistä tehtävistä annetun lain 6 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.05.1998

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos osastopäällikkönä Cavén

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.05.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.05.1998 Päättynyt PTK 62/1998

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 5/1998 vp
Valmistunut

09.06.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 83/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.06.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.1998 Päättynyt PTK 87/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.1998 Päättynyt PTK 89/1998 1
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.1998 Päättynyt PTK 91/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.06.1998

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LiVM, 1

​​​​