Valtiopaivaasia HE 63/2001

HE 63/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtionavustuslaiksi ja laiksi valtion talousarviosta annetun lain 7 c §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Valtionavustuslaki

Vahvistettu

27.07.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
688/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki valtion talousarviosta annetun lain 7 c §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.07.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
689/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Valtionavustuslaki

2. Laki valtion talousarviosta annetun lain 7 c §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.05.2001

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Pöysti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.05.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.05.2001 Päättynyt PTK 54/2001 5
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 9/2001 vp
Valmistunut

08.06.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 8 ja 34 § muutettuina.

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 9/2001 vp
Valmistunut

05.06.2001

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.06.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 76/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.06.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.06.2001 Päättynyt PTK 77/2001 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.06.2001 Päättynyt PTK 83/2001 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.06.2001

​​​​