Valtiopaivaasia HE 63/2005

HE 63/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle veronkantolaiksi sekä laeiksi valmisteverotuslain 36 §:n ja ajoneuvoverolain muuttamisesta

Päätökset

1. Veronkantolaki

Vahvistettu

05.08.2005

Voimaantulo

15.08.2005

Säädöskokoelma
609/2005
Päätös

Hyväksytty

2. Laki valmisteverotuslain 36 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.08.2005

Voimaantulo

15.08.2005

Säädöskokoelma
610/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta

Vahvistettu

05.08.2005

Voimaantulo

15.08.2005

Säädöskokoelma
611/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Veronkantolaki

2. Laki valmisteverotuslain 36 §:n muuttamisesta

3. Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.05.2005

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Vanhanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.05.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.05.2005 Päättynyt PTK 59/2005 3
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 16/2005 vp
Valmistunut

14.06.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.06.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 72/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.06.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.2005 Päättynyt PTK 73/2005 9
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2005 Päättynyt PTK 80/2005 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.07.2005

​​​​