HE 63/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle veronkantolaiksi sekä laeiksi valmisteverotuslain 36 §:n ja ajoneuvoverolain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Veronkantolaki

Vahvistettu

05.08.2005

Voimaantulo

15.08.2005

Säädöskokoelma
609/2005
Päätös

Hyväksytty

2. Laki valmisteverotuslain 36 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.08.2005

Voimaantulo

15.08.2005

Säädöskokoelma
610/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta

Vahvistettu

05.08.2005

Voimaantulo

15.08.2005

Säädöskokoelma
611/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Veronkantolaki

2. Laki valmisteverotuslain 36 §:n muuttamisesta

3. Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Vanhanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.05.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.05.2005 Päättynyt PTK 59/2005
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 16/2005 vp
Valmistunut

14.06.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.06.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 72/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.06.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.2005 Päättynyt PTK 73/2005
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.06.2005 Päättynyt PTK 80/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.07.2005

Vastaus
EV 87/2005 vp