Valtiopaivaasia HE 63/2009

HE 63/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vakuutussopimuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki vakuutussopimuslain muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.11.2010

Säädöskokoelma
426/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki avioliittolain 35 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.11.2010

Säädöskokoelma
427/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.11.2010

Säädöskokoelma
428/2010
Päätös

Hyväksytty

4. Laki vakuutusyhtiölain 13 luvun 3 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.11.2010

Säädöskokoelma
429/2010
Päätös

Hyväksytty

5. Laki vakuutusedustuksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

01.11.2010

Säädöskokoelma
430/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vakuutussopimuslain muuttamisesta

2. Laki avioliittolain 35 §:n muuttamisesta

3. Laki velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

4. Laki vakuutusyhtiölain 13 luvun 3 §:n kumoamisesta

5. Laki vakuutusedustuksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.05.2009

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lahelma

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.05.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.05.2009 Päättynyt PTK 52/2009 5
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 3/2010 vp
Valmistunut

12.03.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 2.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 4, 6 a, 13 ja 20 a § muutettuina ja että lakialoite LA 46/2007 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.03.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 24/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 17.3.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.03.2010 Päättynyt PTK 25/2010 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.03.2010 Päättynyt PTK 28/2010 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.04.2010

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot