Valtiopaivaasia HE 63/2013

HE 63/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 a luvun muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2013

Voimaantulo

01.12.2013

Säädöskokoelma
769/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki esitutkintalain 4 ja 9 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
770/2013
Päätös

Hyväksytty

3. Laki esitutkintalain muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2013

Voimaantulo

01.12.2013

Säädöskokoelma
771/2013
Päätös

Hyväksytty

4. Laki pakkokeinolain 2 ja 3 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
772/2013
Päätös

Hyväksytty

5. Laki pakkokeinolain 1 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2013

Voimaantulo

01.12.2013

Säädöskokoelma
773/2013
Päätös

Hyväksytty

6. Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2013

Säädöskokoelma
774/2013
Päätös

Hyväksytty

7. Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
775/2013
Päätös

Hyväksytty

8. Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2013

Voimaantulo

01.12.2013

Säädöskokoelma
776/2013
Päätös

Hyväksytty

9. Laki rikesakkomenettelystä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
777/2013
Päätös

Hyväksytty

10. Laki rikesakkomenettelystä annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2013

Voimaantulo

01.12.2013

Säädöskokoelma
778/2013
Päätös

Hyväksytty

11. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
779/2013
Päätös

Hyväksytty

12. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2013

Voimaantulo

01.12.2013

Säädöskokoelma
780/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 a luvun muuttamisesta

2. Laki esitutkintalain 4 ja 9 luvun muuttamisesta

3. Laki esitutkintalain muuttamisesta

4. Laki pakkokeinolain 2 ja 3 luvun muuttamisesta

5. Laki pakkokeinolain 1 luvun muuttamisesta

6. Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

7. Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

8. Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

9. Laki rikesakkomenettelystä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

10. Laki rikesakkomenettelystä annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

11. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 21 §:n muuttamisesta

12. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.06.2013

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Pulkkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.06.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.2013 Päättynyt PTK 67/2013 4
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 12/2013 vp
Valmistunut

11.10.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 2.-12. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 6 a luvun 7 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.10.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 99/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 16.10.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.10.2013 Päättynyt PTK 100/2013 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.2013 Päättynyt PTK 103/2013 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.10.2013

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin