Valtiopaivaasia HE 64/1986

HE 64/1986 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luopumiseläkelain muuttamisesta.

Päätökset

1) Laki luopumiseläkelain muuttamisesta.

Säädöskokoelma
565/1986
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki luopumiseläkelain muuttamisesta.

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.05.1986

Istuntopöytäkirjan sivu

1368

Lähetekeskustelu

Istuntopöytäkirjan sivu

1423

Valiokuntakäsittely

MmV + SoV

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 6/1986 vp

Lausunnot

Sosiaalivaliokunnan lausunto
SoVL 4/1986 vp

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
1926
1996

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 88/1986 vp

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
2066
2097

Kolmas käsittely

Pvm

24.06.1986

Istuntopöytäkirjan sivu

2240

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​