Valtiopaivaasia HE 64/1993

HE 64/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien kantokykyluokituksen toimittamisesta vuosiksi 1994 ja 1995

Päätökset

1) Laki kuntien kantokykyluokituksen toimittamisesta vuosiksi 1994 ja 1995

Vahvistettu

12.07.1993

Voimaantulo

01.08.1993

Säädöskokoelma
681/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kuntien kantokykyluokituksen toimittamisesta vuosiksi 1994 ja 1995

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.05.1993

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Vt. ylitarkastaja Järviö

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.05.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1358

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.05.1993 Päättynyt PTK 56/1993 1370

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 13/1993 vp
Valmistunut

09.06.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.06.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 77/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1993 Päättynyt PTK 78/1993 1869

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1993 Päättynyt PTK 79/1993 1882 46
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.1993 Poistettu PTK 85/1993 2054
18.06.1993 Päättynyt PTK 86/1993

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.06.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 1

​​​​