Valtiopaivaasia HE 64/1994

HE 64/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion riskipääomatakuista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki valtion riskipääomatakuista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.08.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
758/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion riskipääomatakuista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.04.1994

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Virkkunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.04.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

847

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.05.1994 Päättynyt PTK 39/1994 1040

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 25/1994 vp
Valmistunut

14.06.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 62/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1994 Päättynyt PTK 63/1994 2001

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.1994 Päättynyt PTK 64/1994 2079
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.1994 Päättynyt PTK 70/1994 2287

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.07.1994

​​​​