Valtiopaivaasia HE 64/1995

HE 64/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1391/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.09.1995

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1178

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.09.1995 Poistettu PTK 55/1995 1334
14.09.1995 Poistettu PTK 56/1995 1440
19.09.1995 Päättynyt PTK 59/1995 1536
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 36/1995 vp
Valmistunut

17.11.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 102/1995 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.1995 Päättynyt PTK 104/1995 2720

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.1995 Päättynyt PTK 105/1995 2769
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.1995 Päättynyt PTK 113/1995 2914

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.11.1995

​​​​