Valtiopaivaasia HE 64/1998

HE 64/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyysetuuksien rahoitusta koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Päätökset

1) Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.09.1998

Säädöskokoelma
555/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki työttömyyskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.09.1998

Säädöskokoelma
556/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki työttömyysturvalain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.09.1998

Säädöskokoelma
557/1998
Päätös

Hyväksytty

4) Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.09.1998

Säädöskokoelma
558/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.09.1998

Säädöskokoelma
559/1998
Päätös

Hyväksytty

6) Laki koulutus- ja erorahastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.09.1998

Säädöskokoelma
560/1998
Päätös

Hyväksytty

7) Laki työntekijäin eläkelain 12 c §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.09.1998

Säädöskokoelma
561/1998
Päätös

Hyväksytty

8) Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.09.1998

Säädöskokoelma
562/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta

2) Laki työttömyyskassalain muuttamisesta

3) Laki työttömyysturvalain 37 §:n muuttamisesta

4) Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

5) Laki vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

6) Laki koulutus- ja erorahastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

7) Laki työntekijäin eläkelain 12 c §:n muuttamisesta

8) Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.05.1998

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Hakkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.05.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.05.1998 Päättynyt PTK 62/1998

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 11/1998 vp
Valmistunut

10.06.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 18/1998 vp
Valmistunut

05.06.1998

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 83/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.06.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.1998 Poistettu PTK 87/1998
11.06.1998 Päättynyt PTK 88/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.1998 Päättynyt PTK 89/1998 3, 4
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.1998 Päättynyt PTK 91/1998 10

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.06.1998

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1

​​​​