Valtiopaivaasia HE 64/2001

HE 64/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kalastuslain 6 a §:n ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kalastuslain 6 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.08.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
756/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.08.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
757/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kalastuslain 6 a §:n muuttamisesta

2. Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.05.2001

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Kalastusneuvos Bondestam

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.05.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.05.2001 Päättynyt PTK 54/2001 6
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 7/2001 vp
Valmistunut

07.06.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.06.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 74/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.06.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.2001 Päättynyt PTK 75/2001 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2001 Päättynyt PTK 76/2001 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.06.2001