Valtiopaivaasia HE 64/2007

HE 64/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki opintotukilain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1388/2007
Päätös

Hyväksytty

2. Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1389/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki opintotukilain muuttamisesta

2. Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.09.2007

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Koskinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2007 Poistettu PTK 49/2007 13
19.09.2007 Poistettu PTK 50/2007 11
20.09.2007 Poistettu PTK 51/2007 10
21.09.2007 Päättynyt PTK 52/2007 9
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 8/2007 vp
Valmistunut

20.11.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoitteet LA 77/2007 vp, LA 107/2007 vp ja LA 108/2007 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.11.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 83/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 21.11.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.11.2007 Keskeytetty PTK 84/2007 5
23.11.2007 Päättynyt PTK 86/2007 3 2-3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.2007 Päättynyt PTK 87/2007 19
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.2007

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot