Valtiopaivaasia HE 64/2009

HE 64/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, rikoslain 36 luvun 6 §:n ja korkolain 4 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

06.11.2009

Voimaantulo

01.02.2010

Säädöskokoelma
844/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain 36 luvun 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.11.2009

Voimaantulo

01.02.2010

Säädöskokoelma
845/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki korkolain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.11.2009

Voimaantulo

01.02.2010

Säädöskokoelma
846/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta

2. Laki rikoslain 36 luvun 6 §:n muuttamisesta

3. Laki korkolain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.05.2009

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kummoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.05.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.05.2009 Pantu pöydälle PTK 52/2009 6
19.05.2009 Päättynyt PTK 54/2009 5
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 13/2009 vp
Valmistunut

07.10.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 7 luvun 9 a § ja 24 § muutettuina, että lakialoitteet LA 56/2007 vp ja LA 103/2007 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 59/2007 vp ja TPA 17/2008 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 12/2009 vp
Valmistunut

11.06.2009

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.10.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 90/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 13.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.2009 Keskeytetty PTK 91/2009 13
14.10.2009 Päättynyt PTK 92/2009 1 1-3
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.10.2009 Päättynyt PTK 95/2009 38
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.11.2009

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot