HE 65/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1426/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

1273

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.09.1991 Poistettu PTK 52/1991
19.09.1991 Päättynyt PTK 53/1991
Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

1514

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 41/1991 vp
Valmistunut

08.11.1991

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.11.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 80/1991 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.11.1991 Päättynyt PTK 81/1991

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.11.1991 Poistettu PTK 85/1991
19.11.1991 Poistettu PTK 87/1991
21.11.1991 Päättynyt PTK 90/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

2688

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.1991 Päättynyt PTK 93/1991 1-3
Istuntopöytäkirjan sivu

3123

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 68 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.12.1991

Asiasanat