Valtiopaivaasia HE 65/1992

HE 65/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion riskipääomatakuista

Päätökset

1) Laki valtion riskipääomatakuista

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.08.1992

Säädöskokoelma
594/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion riskipääomatakuista

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.05.1992

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Virkkunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.05.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1884

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.05.1992 Päättynyt PTK 65/1992 1945

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 23/1992 vp
Valmistunut

04.06.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.06.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 71/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.1992 Päättynyt PTK 72/1992 2143

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1992 Päättynyt PTK 74/1992 2212
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.1992 Päättynyt PTK 83/1992 2499

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.06.1992

​​​​