HE 65/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ihmisen elimien ja kudoksien irrottamisesta lääketieteelliseen käyttöön annetun lain 11 §:n ja sairausvakuutuslain 4 a §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki ihmisen elimien ja kudoksien irrottamisesta lääketieteelliseen käyttöön annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.08.1994

Voimaantulo

01.10.1994

Säädöskokoelma
780/1994
Päätös

Hyväksytty

2) Laki sairausvakuutuslain 4 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.08.1994

Voimaantulo

01.10.1994

Säädöskokoelma
781/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ihmisen elimien ja kudoksien irrottamisesta lääketieteelliseen käyttöön annetun lain 11 §:n muuttamisesta

2) Laki sairausvakuutuslain 4 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Humalto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.04.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

847

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.05.1994 Päättynyt PTK 39/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1041

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 8/1994 vp
Valmistunut

01.06.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 49/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.06.1994 Päättynyt PTK 51/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.06.1994 Päättynyt PTK 52/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1449

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1994 Päättynyt PTK 58/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1586

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.06.1994

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot