HE 65/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.06.1998

Voimaantulo

01.09.1998

Säädöskokoelma
421/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Myllynpää

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.05.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.05.1998 Päättynyt PTK 62/1998

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 7/1998 vp
Valmistunut

19.05.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.05.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 67/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 27.05.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.05.1998 Päättynyt PTK 68/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.05.1998 Päättynyt PTK 70/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.06.1998 Päättynyt PTK 72/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.06.1998

Vastaus
EV 43/1998 vp