Valtiopaivaasia HE 66/1994

HE 66/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen ja tutkintavankeudesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta (Uusi nimike: Laki rangaistusten täytäntöönpanosta, LaVM 17/1994 vp)

Vahvistettu

31.01.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
128/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki tutkintavankeudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
129/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta (Uusi nimike: Laki rangaistusten täytäntöönpanosta, LaVM 17/1994 vp)

2) Laki tutkintavankeudesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.05.1994

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.05.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.05.1994 Päättynyt PTK 40/1994 1065

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 17/1994 vp
Valmistunut

25.11.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 132/1994 vp
Päätös

Huomisen toiseen istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.1994 Päättynyt PTK 134/1994 5574

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1994 Keskeytynyt PTK 136/1994 5592
02.12.1994 Päättynyt PTK 137/1994 5613 1, 2
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.1994 Päättynyt PTK 138/1994 5677

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.1994