Valtiopaivaasia HE 66/1995

HE 66/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.10.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1203/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.09.1995

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1178

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.09.1995 Poistettu PTK 55/1995 1334
14.09.1995 Poistettu PTK 56/1995 1440
19.09.1995 Päättynyt PTK 59/1995 1536
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 10/1995 vp
Valmistunut

22.09.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.09.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 63/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.09.1995 Päättynyt PTK 64/1995 1623

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.10.1995 Päättynyt PTK 67/1995 1657
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.1995 Päättynyt PTK 71/1995 1785

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.10.1995

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​