HE 66/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.10.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1203/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

1178

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.09.1995 Poistettu PTK 55/1995
14.09.1995 Poistettu PTK 56/1995
19.09.1995 Päättynyt PTK 59/1995
Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

1334

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 10/1995 vp
Valmistunut

22.09.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.09.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 63/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.09.1995 Päättynyt PTK 64/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.10.1995 Päättynyt PTK 67/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1657

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.10.1995 Päättynyt PTK 71/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1785

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.10.1995

Vastaus
EV 51/1995 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot