HE 66/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vesiliikennelaiksi

Huomautus

HE/EU

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Vesiliikennelaiksi

Vahvistettu

20.06.1996

Voimaantulo

01.07.1996

Säädöskokoelma
463/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Vesiliikennelaiksi

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Salminen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.05.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

1544

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.05.1996 Päättynyt PTK 61/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1656

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 6/1996 vp
Valmistunut

04.06.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.06.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 78/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.06.1996 Päättynyt PTK 79/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1996 Päättynyt PTK 81/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

2301

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.06.1996 Päättynyt PTK 87/1996 12, 13
Istuntopöytäkirjan sivu

2544

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.06.1996

Vastaus
EV 87/1996 vp