Valtiopaivaasia HE 66/1997

HE 66/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki opintotukilain muuttamisesta

Vahvistettu

09.10.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
920/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki opintotukilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.05.1997

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Koskinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.05.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.05.1997 Päättynyt PTK 60/1997

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 12/1997 vp
Valmistunut

12.09.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.09.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 107/1997 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.1997 Päättynyt PTK 109/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.09.1997 Päättynyt PTK 110/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.09.1997 Päättynyt PTK 115/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.09.1997

​​​​