Valtiopaivaasia HE 66/1998

HE 66/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta

Päätökset

1) Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta

Vahvistettu

09.04.1999

Voimaantulo

01.05.1999

Säädöskokoelma
493/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.05.1998

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Erikoissuunnittelija Vattulainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.05.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.05.1998 Päättynyt PTK 62/1998

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 30/1998 vp
Valmistunut

11.02.1999

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 20/1998 vp
Valmistunut

12.06.1998

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 7/1998 vp
Valmistunut

25.09.1998

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.02.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 205/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.02.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.02.1999 Päättynyt PTK 206/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.02.1999 Päättynyt PTK 208/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.02.1999 Päättynyt PTK 213/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.02.1999

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​