HE 66/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan Avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten ja Euroopan Avaruusjärjestön välillä turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta ja vaihdosta tehdyn yleissopimuksen sekä Suomen ja Saksan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä, laeiksi mainittujen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Euroopan Avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten ja Euroopan Avaruusjärjestön välillä turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta ja vaihdosta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

24.06.2004

Voimaantulo

01.08.2004

Säädöskokoelma
586/2004
Sopimussarja
94/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Laki Saksan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

24.06.2004

Voimaantulo

16.07.2004

Säädöskokoelma
587/2004
Sopimussarja
96/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista

Vahvistettu

24.06.2004

Voimaantulo

01.07.2004

Säädöskokoelma
588/2004
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Euroopan Avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten ja Euroopan Avaruusjärjestön välillä turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta ja vaihdosta tehty yleissopimus

Asetuksen voimaantulo

01.08.2004

Säädöskokoelma
631/2004
Sopimussarja
95/2004
Päätös

Hyväksytty

Asetuksen voimaantulo

16.07.2004

Säädöskokoelma
632/2004
Sopimussarja
97/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Suomen tasavallan hallituksen ja Saksan liittotasavallan hallituksen välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehty sopimus

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Euroopan Avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten ja Euroopan Avaruusjärjestön välillä turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta ja vaihdosta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki Saksan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

3. Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Euroopan Avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten ja Euroopan Avaruusjärjestön välillä turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta ja vaihdosta tehty yleissopimus

2. Suomen tasavallan hallituksen ja Saksan liittotasavallan hallituksen välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehty sopimus

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Wallin

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.05.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.05.2004 Päättynyt PTK 52/2004
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 11/2004 vp
Valmistunut

09.06.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Pariisissa 19 päivänä elokuuta 2002 Euroopan Avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten ja Euroopan Avaruusjärjestön välillä turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta ja vaihdosta tehdyn yleissopimuksen, että eduskunta hyväksyy Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2004 Suomen tasavallan ja Saksan liittotasavallan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Lausunnot

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 2/2004 vp
Valmistunut

03.06.2004

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 1/2004 vp
Valmistunut

03.06.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 73/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.06.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.2004 Poistettu PTK 74/2004
15.06.2004 Päättynyt PTK 75/2004
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.06.2004 Päättynyt PTK 80/2004
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimukset ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.06.2004

Vastaus
EV 95/2004 vp