Valtiopaivaasia HE 66/2007

HE 66/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja 14 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki arkistolain 1 ja 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1067/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki arkistolain 1 ja 14 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.09.2007

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Korkeakouluneuvos Hakkarainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2007 Poistettu PTK 49/2007 15
19.09.2007 Poistettu PTK 50/2007 13
20.09.2007 Poistettu PTK 51/2007 12
21.09.2007 Päättynyt PTK 52/2007 11
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 2/2007 vp
Valmistunut

11.10.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.10.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 65/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.10.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.10.2007 Päättynyt PTK 66/2007 3
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.10.2007 Päättynyt PTK 69/2007 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.10.2007