Valtiopaivaasia HE 66/2008

HE 66/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki Finanssivalvonnasta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
878/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
879/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
880/2008
Päätös

Hyväksytty

4. Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 23 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
881/2008
Päätös

Hyväksytty

5. Laki säästöpankkilain 120 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
882/2008
Päätös

Hyväksytty

6. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 43 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
883/2008
Päätös

Hyväksytty

7. Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
884/2008
Päätös

Hyväksytty

8. Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
885/2008
Päätös

Hyväksytty

9. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
886/2008
Päätös

Hyväksytty

10. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
887/2008
Päätös

Hyväksytty

11. Laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
888/2008
Päätös

Hyväksytty

12. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
889/2008
Päätös

Hyväksytty

13. Laki ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
890/2008
Päätös

Hyväksytty

14. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
891/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

15. Laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
892/2008
Päätös

Hyväksytty

16. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
893/2008
Päätös

Hyväksytty

17. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
894/2008
Päätös

Hyväksytty

18. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
895/2008
Päätös

Hyväksytty

19. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
896/2008
Päätös

Hyväksytty

20. Laki vakuutusedustuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
897/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

21. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
898/2008
Päätös

Hyväksytty

22. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
899/2008
Päätös

Hyväksytty

23. Laki työttömyyskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
900/2008
Päätös

Hyväksytty

24. Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
901/2008
Päätös

Hyväksytty

25. Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
902/2008
Päätös

Hyväksytty

26. Laki potilasvahinkolain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
903/2008
Päätös

Hyväksytty

27. Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
904/2008
Päätös

Hyväksytty

28. Laki tapaturmavakuutuslain 30 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
905/2008
Päätös

Hyväksytty

29. Laki Koulutusrahastosta annetun lain 11 ja 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
906/2008
Päätös

Hyväksytty

30. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 4 ja 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
907/2008
Päätös

Hyväksytty

31. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
908/2008
Päätös

Hyväksytty

32. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 12 luvun 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
909/2008
Päätös

Hyväksytty

33. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
910/2008
Päätös

Hyväksytty

34. Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
911/2008
Päätös

Hyväksytty

35. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
912/2008
Päätös

Hyväksytty

36. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
913/2008
Päätös

Hyväksytty

37. Laki sairausvakuutuslain 16 luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
914/2008
Päätös

Hyväksytty

38. Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
915/2008
Päätös

Hyväksytty

39. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
916/2008
Päätös

Hyväksytty

40. Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
917/2008
Päätös

Hyväksytty

41. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
918/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Finanssivalvonnasta

2. Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta

3. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

4. Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 23 b §:n muuttamisesta

5. Laki säästöpankkilain 120 b §:n muuttamisesta

6. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 43 b §:n muuttamisesta

7. Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

8. Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

9. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

10. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

11. Laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain muuttamisesta

12. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

13. Laki ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

14. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

15. Laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta

16. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

17. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

18. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

19. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

20. Laki vakuutusedustuksesta annetun lain muuttamisesta

21. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

22. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

23. Laki työttömyyskassalain muuttamisesta

24. Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain muuttamisesta

25. Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta

26. Laki potilasvahinkolain 5 §:n muuttamisesta

27. Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain muuttamisesta

28. Laki tapaturmavakuutuslain 30 a §:n muuttamisesta

29. Laki Koulutusrahastosta annetun lain 11 ja 15 §:n muuttamisesta

30. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 4 ja 28 §:n muuttamisesta

31. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

32. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 12 luvun 7 §:n muuttamisesta

33. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

34. Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta

35. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

36. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

37. Laki sairausvakuutuslain 16 luvun 5 §:n muuttamisesta

38. Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta

39. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

40. Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

41. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.05.2008

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sarsa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.05.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.05.2008 Päättynyt PTK 58/2008 3
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustusvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 20/2008 vp
Valmistunut

21.11.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3.-13., 15.-19. ja 21.-41. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1., 2., 14. ja 20. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 28/2008 vp
Valmistunut

07.11.2008

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 10/2008 vp
Valmistunut

12.06.2008

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.11.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 112/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.2008 Keskeytetty PTK 113/2008 8
28.11.2008 Päättynyt PTK 115/2008 2 27,28
Päätös

Lakiehdotusten sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.2008 Päättynyt PTK 117/2008 16
Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 67 §:stä tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.2008