HE 67/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 29 luvun 4 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki rikoslain 29 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.05.1994

Voimaantulo

01.06.1994

Säädöskokoelma
386/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rikoslain 29 luvun 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.05.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

1003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.05.1994 Päättynyt PTK 39/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1041

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 7/1994 vp
Valmistunut

10.05.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.05.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 40/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.05.1994 Päättynyt PTK 41/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.05.1994 Päättynyt PTK 44/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1126

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.05.1994 Päättynyt PTK 45/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1175

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.05.1994