HE 67/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 1996

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 1996

Vahvistettu

03.11.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1244/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 1996

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

1178

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.09.1995 Poistettu PTK 55/1995
14.09.1995 Poistettu PTK 56/1995
19.09.1995 Päättynyt PTK 59/1995
Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

1334

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 15/1995 vp
Valmistunut

10.10.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.10.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 77/1995 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.10.1995 Päättynyt PTK 79/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.10.1995 Päättynyt PTK 80/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2124

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.10.1995 Päättynyt PTK 84/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2197

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.10.1995

Vastaus
EV 67/1995 vp

Asiasanat