Valtiopaivaasia HE 67/1997

HE 67/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi peruskuivatustoiminnan tukemisesta ja laiksi vesilain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta

Vahvistettu

24.10.1997

Voimaantulo

01.11.1997

Säädöskokoelma
947/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki vesilain muuttamisesta

Vahvistettu

24.10.1997

Voimaantulo

01.11.1997

Säädöskokoelma
948/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta

2) Laki vesilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.05.1997

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vesihallintojohtaja Haverinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.05.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.05.1997 Päättynyt PTK 60/1997

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 9/1997 vp
Valmistunut

19.09.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.09.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 112/1997 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.09.1997 Päättynyt PTK 114/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.09.1997 Päättynyt PTK 115/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.09.1997 Päättynyt PTK 116/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.09.1997

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., MmVM, 1

​​​​