Valtiopaivaasia HE 67/2004

HE 67/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotikuntalain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kotikuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

09.07.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
624/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kotikuntalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.04.2004

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lehtonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.05.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.05.2004 Päättynyt PTK 52/2004 5
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 12/2004 vp
Valmistunut

10.06.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.06.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 74/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.06.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.2004 Päättynyt PTK 75/2004 15
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2004 Päättynyt PTK 80/2004 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.06.2004

​​​​