Valtiopaivaasia HE 67/2005

HE 67/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle postipalvelulain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki postipalvelulain muuttamisesta

Vahvistettu

11.11.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
886/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki postipalvelulain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.05.2005

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Perttula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.05.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.05.2005 Päättynyt PTK 63/2005 11
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 20/2005 vp
Valmistunut

30.09.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 31 a § muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 29/2005 vp
Valmistunut

29.09.2005

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.10.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 100/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 06.10.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.10.2005 Päättynyt PTK 101/2005 3
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.10.2005 Päättynyt PTK 103/2005 17
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.10.2005

​​​​