Valtiopaivaasia HE 67/2006

HE 67/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

08.12.2006

Säädöskokoelma
1149/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Sopimus Euroopan perustuslaista

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Sopimus Euroopan perustuslaista

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.06.2006

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lähetystöneuvos Vuorensola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.06.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.06.2006 Keskeytetty PTK 67/2006 2
08.06.2006 Päättynyt PTK 68/2006 2
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle muiden valiokuntien tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 13/2006 vp
Valmistunut

29.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Roomassa 29 päivänä lokakuuta 2004 Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2 §:n 2 momentin 1 kohta muutettuna ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 42/2006 vp
Valmistunut

13.10.2006

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 16/2006 vp
Valmistunut

18.10.2006

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 16/2006 vp
Valmistunut

15.09.2006

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 12/2006 vp
Valmistunut

22.09.2006

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 36/2006 vp
Valmistunut

27.10.2006

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 7/2006 vp
Valmistunut

29.09.2006

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 14/2006 vp
Valmistunut

11.10.2006

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 16/2006 vp
Valmistunut

26.09.2006

Suuren valiokunnan lausunto
SuVL 8/2006 vp
Valmistunut

06.10.2006

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 24/2006 vp
Valmistunut

10.10.2006

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Tulevaisuusvaliokunnan lausunto
TuVL 4/2006 vp
Valmistunut

25.10.2006

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 14/2006 vp
Valmistunut

21.09.2006

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 24/2006 vp
Valmistunut

03.10.2006

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 26/2006 vp
Valmistunut

22.09.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 123/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.2006 Päättynyt PTK 124/2006 2
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2006 Keskeytetty PTK 126/2006 1
05.12.2006 Päättynyt PTK 127/2006 2 1-5
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 95 § 2 momentti

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että eduskunnan suostumus on tarpeen Roomassa 29 päivänä lokakuuta 2004 Euroopan perustuslaista tehtyyn sopimukseen, että sopimus hyväksytään päätöksellä, jota kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä, ja että lakiehdotus käsitellään supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 95 § 2 momentti

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.12.2006

​​​​