Valtiopaivaasia HE 67/2008

HE 67/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuslain 7 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki yhdenvertaisuuslain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.11.2008

Voimaantulo

01.12.2008

Säädöskokoelma
690/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yhdenvertaisuuslain 7 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.05.2008

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Kröger

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.05.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.05.2008 Päättynyt PTK 58/2008 9
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 4/2008 vp
Valmistunut

30.09.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.10.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 84/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 2.10.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.10.2008 Päättynyt PTK 85/2008 4
Päätös

Lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.10.2008 Päättynyt PTK 87/2008 8
Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.10.2008

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​