Valtiopaivaasia HE 67/2012

HE 67/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion eläkeasioiden hoitoon liittyvien tehtävien siirtämistä Valtiokonttorista Kevalle koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

19.10.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
553/2012
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

19.10.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
554/2012
Päätös

Hyväksytty

3. Laki valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.10.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
555/2012
Päätös

Hyväksytty

4. Laki eräistä opetusalan eläkejärjestelyistä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.10.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
556/2012
Päätös

Hyväksytty

5. Laki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.10.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
557/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

2. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

3. Laki valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

4. Laki eräistä opetusalan eläkejärjestelyistä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

5. Laki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.06.2012

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Isomäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.06.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.06.2012 Päättynyt PTK 69/2012 24
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 8/2012 vp
Valmistunut

18.09.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.09.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 85/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.9.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.09.2012 Päättynyt PTK 86/2012 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.10.2012 Päättynyt PTK 89/2012 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.10.2012