Valtiopaivaasia HE 67/2013

HE 67/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.08.2014

Säädöskokoelma
1287/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki perusopetuslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.08.2014

Säädöskokoelma
1288/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki lukiolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.08.2014

Säädöskokoelma
1289/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.08.2014

Säädöskokoelma
1290/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.08.2014

Säädöskokoelma
1291/2013
Päätös

Hyväksytty

6. Laki lastensuojelulain 9 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.08.2014

Säädöskokoelma
1292/2013
Päätös

Hyväksytty

7. Laki terveydenhuoltolain 16 ja 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.08.2014

Säädöskokoelma
1293/2013
Päätös

Hyväksytty

8. Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.08.2014

Säädöskokoelma
1294/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

2. Laki perusopetuslain muuttamisesta

3. Laki lukiolain 21 ja 29 a §:n muuttamisesta

4. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 28 ja 37 a §:n muuttamisesta

5. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

6. Laki lastensuojelulain 9 ja 12 §:n muuttamisesta

7. Laki terveydenhuoltolain 16 ja 17 §:n muuttamisesta

8. Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.06.2013

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Brisson

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.06.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.2013 Poistettu PTK 67/2013 7
12.06.2013 Päättynyt PTK 68/2013 4
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 14/2013 vp
Valmistunut

11.12.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että 5.-8. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1.-4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 16/2013 vp
Valmistunut

18.10.2013

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 127/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin eduskunnan työtilanteen takia pöydälle seuraavaan, tänään 11.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2013 Päättynyt PTK 128/2013 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.2013 Päättynyt PTK 132/2013 24
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.2013