HE 68/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.07.1992

Voimaantulo

01.08.1992

Säädöskokoelma
661/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Hirvonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.05.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

1932

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.06.1992 Päättynyt PTK 66/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1951

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 3/1992 vp
Valmistunut

11.06.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.06.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 79/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.1992 Päättynyt PTK 81/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.1992 Keskeytynyt PTK 82/1992
12.06.1992 Päättynyt PTK 83/1992 21
Istuntopöytäkirjan sivu

2454

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.1992 Päättynyt PTK 84/1992 29
Istuntopöytäkirjan sivu

2562

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.06.1992